Kirara of Mistral's Kiss

aka Kirara - sesamo nero



Kanna of Mistral's Kiss

aka Kanna - sesamo nero



Hiyori Go Kinrousha

AKA HIYORI - SESAMO NERO



Sakimitama Misou Fuurin Sou of Mistral's Kiss

AKA KIMI - SESAMO ROSSO